مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی


ارزیابی معادل مدارک تحصیلی توسط WES

ارزیابی معادل مدارک تحصیلی توسط WES

با توجه به تفاوت‌های سیستم‌های آموزشی ایران و آمریکا و کانادا نیاز است که نمراتی که به دانشگاه ارائه می‌دهید تبدیل شوند. این نقطه‌ای از سفر شما است که باید از اعتبار سنجی خدمات جهانی آموزش (WES) کمک بگیرید.

ادامه مطلب