بورسیه‌های تحصیلی

فهرستی از آخرین اسکالرشیپ‌ها و بورسیه های تحصیلی در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا که توسط کلور اپلای پیشنهاد می‌شود.