درخواست مشاوره رایگان

موفقیت از اینجا آغاز می‌شود

راحتی و سادگی مسیر رسیدن به دانشگاه مورد نظرت را با کلور اپلای تجربه کن

به رویاهایت خواهی رسید!

با کلور اپلای به اهدافت، در دانشگاهی که مناسب توست، دست پیدا خواهی کرد.

پیدا کردن دانشگاه

ابتدا در کنار شما، رشته ها و دانشگاه‌های مختلف را بررسی خواهیم کرد و در نهایت بهترین آنها، متناسب با اهداف و نیازهای شما را خواهیم یافت!

فرآیند اپلای

با کمک ما، آماده کردن مدارک تحصیلی، پرکردن فرم اپلای دانشگاه‌ها، پیگیری و گرفتن پذیرش ساده تر خواهد شد.

قبل و بعد از ورود

راهنمایی در زمینه دریافت ویزا، بیمه تحصیلی و آماده کردن برنامه سفر را از کلور اپلای بخواهید. کمک های ما، تا زمان رسیدن شما به محل زندگی جدیدتان و آَشنایی با سایر دانشجویان ادامه دارد.