آشنایی با کانادا

دانشگاه های کانادا
دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا

کانادا در رتبه بندی انی به عنوان دومین کشور دارای بهترین نظام آموزشی شناخته شده است. و در بین ۳۰ کشور جهان در بین باثبات ترین ها قرار دارد. دانشگاه های کانادا با کسب امتیاز ۹۰/۲ در بین دانشگاه های جهان رتبه پنجم را برای تحصیل بدست آورده اند. معیارهای این رتبه بندی بر اساس قدرت نظام آموزشی، دسترسی، رهبری و حاکمیت دانشگاه ها و زمینه های اقتصادی می باشد.

ادامه مطلب